Төрийн албан хаагчдийн тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Friday, October 13, 2017 to Sunday, October 15, 2017

Төрийн албан хаагчдийн дунд спортын 5 төрлийн тэмцээн