Цагаан таягтны өдөр

Цагаан тайгтны өдрийг тохиолдуулан Монголын хараагүйчүүдийн холбооны увс аймаг дахь салбар зөвлөлтэй хамтран харааны бэлхшээлтэй иргэдийн дунд хонхот бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгуулан явууллаа.

Клуб, секц, дугуйлангууд