Өглөөний дасгал, гүйлтийн мэдээ

Өмнөговь аймгийн иргэд хөдөлмөрчдийг “Халдварт бус өвчнөөс болон хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх”, эрүүл аж төрөх ёсыг амьдралд хэвшүүлэх зорилгоор аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Биеийн тамир, спортын газар, Эрүүл мэндийн газар, Даланзадгад сумын Засаг даргын Тамгын газар, Даланзадгад сумын Төрөлжсөн сургалттай Биеийн тамир, спортын 7-р сургуулиас хамтран зохион байгуулж буй “ТАНЫ ЭРҮҮЛ МЭНД –ТАНЫ ГАРТ” уриатай “Өглөөний дасгал гүйлт-2019” 8 дахь жилдээ 2019 оны 04 дүгээр сарын 22-оос эхлэн 21 хоног буюу гурван 7 хоног хийгдэж байна.

Клуб, секц, дугуйлангууд