Хөгжлийн Лигийн тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Sunday, November 5, 2017 to Monday, December 25, 2017