"Хаврын тойрог" зэрэг ахиулах тэмцээн "Оч" клуб

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Saturday, May 20, 2017 to Sunday, May 21, 2017