- Монгол Улсын “Биеийн тамир, спортын тухай” хуулийн гуравдугаар бүлгийн 12, 13, 14, 15 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Улсын хэмжээнд аж ахуйн нэгж, байгууллагын биеийн тамир, спортын үйл ажиллагааг хөгжүүлэх биеийн тамир, арга зүйн сургалт сем

  • Сургалт 2018 оны 03 дугаар сарын 13-14-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдаж БТСГ-ын мэргэжилтэн Д.Дэлгэрбаяр, Хангарьд спорт клубын захирал Ш.Даваахүү, 22-р цэцэрлэгийн эрхлэгч И.Олзвой нар оролцсон.

Сургалт арга хэмжээний үеэр 22-р цэцэрлэг “Улсын тэргүүний биеийн тамир, спортын хамтлаг”-ын болзолт уралдаанд 5-р байр эзэлж “Батламж” гардан авлаа