Аймгийн худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас бизнес эрхлэгчдийн дунд зохион байгуулах " Бизнес лиг"-ийн спортын бага наадам

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Saturday, November 11, 2017 to Sunday, November 12, 2017

БТСГ-ын "А", "Б" зааланд зохиогдоно.