Сурагчдын Сагсан бөмбөгийн лиг-2017

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Wednesday, November 22, 2017 to Thursday, December 21, 2017

Завхан аймагт анх удаа Сурагчдын Сагсан бөмбөгийн лиг-2017 тэмцээн 1 сарын хугацаанд үргэлжлэн