Эрүүл жин-эрүүл амьдрал аян

Эрүүл жин-Эрүүл амьдрал аяны хүрээнд төрийн болон төрийн бус байгууллагын ажилтан албан хаагчидад ажлын байранд хийх дасгал, байгууллага дээрээ биеийн тамир, спортын хамтлаг байгуулах талаарх сургалтыг зохион байгуулан явууллаа. Сургалтанд нийт 27 байгууллагын биеийн тамир хариуцсан мэргэжилтэнүүд оролцлоо.