ББТТСорил сарын аян-Наранбулаг суманд

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 53 тоот зарлигийн хүрээнд Хүн амын бие бялдрын хөгжил,чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорилын явцтай танилцах, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, иргэдийн дунд биеийн тамирын уралдаан тэмцээн зохион байгуулж байгууллагын нээлттэй хаалганы өдрийг Наранбулаг суманд 4 дүгээр сарын 21-ны өдөр зохион байгууллаа.