Сургалт зохион байгуулагдлаа.

Увс аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгийн Г. Дээжмаа эмчтэй Уламжлал, сэргээн засах эмчилгээний тасгийн 15 ажилтанд Биеэ тэтгэн чийрэгжүүлэх хийн дасгалын сургалтыг 14 хоногийн хугацаанд зохион байгууллаа.