Өсвөрийн Сагсан бөмбөгийн Лигийн тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Saturday, March 3, 2018 to Monday, April 30, 2018

Сурагч Лиг сагсан бөмбөгийн тэмцээн