Иргэдийн спортын наадмын мэдээ

Ерөнхий сайдын нэрэмжит Өмнөговь аймгийн “Иргэдийн спортын наадам”-ын шигшээ тэмцээнийг 10 дугаар сарын 05-07-нд багийн спортын 5-н төрлөөр амжилттай зохион байгуулж явууллаа. Тэмцээнийг багийн спортын 5 төрөлд заасан удирдамжийн дагуу- Сагсан бөмбөг /31 ба дээш 8- эр, 8-эм/- Волейбол /31 ба дээш 8-эр, 8-эм/- Явган аялал /18 ба дээш 9 хүн, 5-эр, 4-эм/- Олс таталт /18 ба дээш 10 хүн, 5- эр, 5эм/ төрлөөр төвийн 3-н багийн Даланзадгад 1-р баг, Даланзадгад 2-р баг, Даланзадгад 3-р баг, Баяндалай сум, Баян-Овоо сум, Цогт-Цэций сум, Манлай сум, Ноён сумдын тамирчид авхаалж самбаагаа сорин оролцлоо. Хөл бөмбөгийн тэмцээнд 18-аас дээш насны нийт 6 баг тамирчид ороцсоноос 1-р байранд У.Батцэнгэл ахлагчтай 3-р баг2-р байранд Д.Ууганбаяр ахлагчтай 6-р баг3-р байранд У.Түмэннаст ахлагчтай 2-р баг тус тус эзлэв.Волейболын тэмцээнд нийт 10-н баг тамирчид оролцсоноос: Эрэгтэй төрөлд1-р байранд Н.Багахүү ахлагчтай 3-р баг2-р байранд Ц.Батсайхан ахлагчтай 6-р баг3-р байранд Ө.Ганхөлөг ахлагчтай Цогтцэций багЭмэгтэй төрөлд1-р байранд Ж.Бурмаа ахлагчтай Манлай баг2-р байранд Ж.Энхчимэг ахлагчтай 3-р баг3-р байранд Б.Наранбилэг ахлагчтай 6-р баг тус тус эзэллээ. Сагсан бөмбөгийн тэмцээнд нийт 9 баг тамирчид оролцсоноосЭрэгтэй төрөлд:1-р байр Н.Шинэхүү ахлагчтай Цогтцэций сум2-р байр Ж.Гансүх ахлагчтай 3-р баг 3-р байр Х.Рэнцэндорж ахлагчтай 6-р багЭмэгтэй төрөлд1-р байр Ж.Энхчимэг ахлагчтай 3-р баг 2-р байр Б.Очмаа ахлагчтай Баяндалай сум 3-р байр У.Баярмаа ахлагчтай 6-р баг Олс таталтын тэмцээнд нийт 5 баг тамирчид оролцсоноос:1-р байр С.Алтангэрэл ахлагчтай 6-р баг2-р байр Д.Хүрэлбататар ахлагчтай 3-р баг3-р байр Наранхүү ахлагчтай Баяндалай сумын баг тус тус эзэллээ. Явган аяллын тэмцээнд:Даланзадгад 2-р, Даланзадгад 3-р, Даланзадгад 6-р, Баяндалай сум нийтдээ 4 баг оролцож 1-р байр 6-р баг2-р байр 3-р баг3-р байр Баяндалай сум тус тус байр эзлэв. Тэмцээний 5-н төрлөөр нийлбэр дүн г гаргахад: 1-р байр Ж.Багахүү ахлагчтай 3-р баг2-р байранд Ц.Дэнээдорж ахлагчтай 6-р баг3-р байранд Д.Раднаа ахлагчтай Баяндалай сум тус тус шалгаран Өргөмжлөл, Цом, Мөнгөн шагналаар шагнагдлаа.