"Дугуй уная" аян Дөрөвдүгээр сарын 24-нээс эхлэнэ.

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Monday, April 24, 2017 to Saturday, June 24, 2017