Иргэдийн спортын наадмын мэдээ

Ерөнхий сайдын нэрэмжит Өмнөговь аймгийн “Иргэдийн спортын наадам”-ын шигшээ тэмцээнийг 10 дугаар сарын 05-07-нд багийн спортын 5-н төрлөөр амжилттай зохион байгуулж явууллаа. Тэмцээнийг багийн спортын 5 төрөлд заасан удирдамжийн дагуу- Сагсан бөмбөг /31 ба дээш 8- эр, 8-эм/- Волейбол /31 ба дээш 8-эр, 8-эм/- Явган аялал /18 ба дээш 9 хүн, 5-эр, 4-эм/- Олс таталт /18 ба дээш 10 хүн, 5- эр, 5эм/ төрлөөр төвийн 3-н багийн Даланзадгад 1-р баг, Даланзадгад 2-р баг, Даланзадгад 3-р баг, Баяндалай сум, Баян-Овоо сум, Цогт-Цэций сум, Манлай сум, Ноён сумдын тамирчид авхаалж самбаагаа сорин оролцло

Клуб, секц, дугуйлангууд