MGU 225km ОУ-ын тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Friday, June 28, 2019 to Saturday, July 6, 2019

225км. Улаанбаатар - Архангай - Элсэн тасархай.