Спортлог Улаанбаатар бүх нийтийн гүйлт

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Tuesday, September 18, 2018

Зохион байгуулагч:

-Монголын Хэт Холын Марафон гүйлтийн холбоо

-НБТСГ

-Америк Англи багш нарын сайн дурын холбоо

Зай төрөл

-5км

-10км 

-21км095м

-42км195м