"Dawa-2018" нэрэмжит үзэсгэлэнт Улаанбаатар марафон гүйлтийн тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Sunday, October 7, 2018

Зохион байгуулагч:

-ННБТСХ

-Монголын Хэт Холын Марафон гүйлтийн холбоо

-Grand china спорт холбоо

Зай төрөл

Өртөөт марафон