Төв аймгийн ЕБС-н бага ангийн сурагчдын дундах "Миний дуртай спорт" сэдэвт гар зургийн уралдаан