Төв аймгийн ЕБС-н сурагчдын дунд "Хэн сайн дасгал хийх вэ" Теаквондогийн тэмцээн