Төв аймгийн ЕБС-н дундах хөлбөмбөгийн жонглёрдох цахим тэмцээн