Төв аймгийн ЕБС-н ахлах ангийн сурагчийн дундах "Гар дээр суниалт"-ын цахим уралдаан