Биеийн тамирын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах хэлтэс

“БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫГ ДЭМЖИГЧ БАЙГУУЛЛАГА” УРАЛДААНЫ ХОЁРДУГААР ШАТНЫ ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

Биеийн тамир, спортын тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 5 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир, спортын газрын даргын 2019 оны А/318 дугаар тушаалаар батлагдсан “Биеийн тамир, спортыг дэмжигч байгууллага” уралдааныг улсын хэмжээнд 2 үе шаттайгаар зарлан дүнг гаргалаа. Уралдааны 2 дахь шатны шалгаруулалтад аймаг, нийслэлийн 28 байгууллага материалаа ирүүлэн өрсөлдлөө. “Биеийн тамир, спортыг дэмжигч байгууллага” номинаци:  1-р байрт:  713 оноогоор Л.Хажидмаа эрхлэгчтэй Баянгол  дүүргийн Тэргүүний 98 дугаар цэцэрлэ

Mongolian

“БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫГ ДЭМЖИГЧ БАЙГУУЛЛАГА” УРАЛДААНЫ ХОЁРДУГААР ШАТНЫ ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

Биеийн тамир, спортын тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 5 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир, спортын газрын даргын 2019 оны А/318 дугаар тушаалаар батлагдсан “Биеийн тамир, спортыг дэмжигч байгууллага” уралдааныг улсын хэмжээнд 2 үе шаттайгаар зарлан дүнг гаргалаа. Уралдааны 2 дахь шатны шалгаруулалтад аймаг, нийслэлийн 28 байгууллага материалаа ирүүлэн өрсөлдлөө.“Биеийн тамир, спортыг дэмжигч байгууллага” номинаци:  1-р байрт: 713 оноогоор Л.Хажидмаа эрхлэгчтэй Баянгол  дүүргийн Тэргүүний 98 дугаар цэцэрлэг;

Mongolian

"БАГАНУУР 2019" ЖИШИГ ӨРТӨӨТ МАРАФОН ЗОХИОГДОВ.

 Манай улсад тэр тусмаа дүүргийн нутаг дэвсгэрт анх удаа өртөөт марафоныг Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир, спортын газрын Даргын 2019 оны А/333 дугаар тушаалын дагуу Багануур дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, Багануур дүүргийн Биеийн тамир, спортын хороотой хамтран Багануур дүүрэгт 2019 оны 11 дүгээр сарын 09-ний амралтын өдөр зохион явууллаа. Энэхүү үйл ажиллагаа нь иргэдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, биеийн тамирын үйл ажиллагаа, дасгал хөдөлгөөнийг сурталчлах, салбарын ажилтнуудын ажлын туршлага солилцох, улмаар аймаг, дүүрэгтээ зохион байгуулахад жишиг аж

Mongolian

“СПОРТ БИДНИЙ БАХАРХАЛ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ, ӨДӨРЛӨГ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.

Тус байгууллагаас Монголын Тусгай олимпийн хороотой хамтран Монгол Улсын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.1 дэх хэсэг, Биеийн тамирын спортын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1 дэх хэсгийг үндэслэн оюуны бэрхшээлтэй сурагчдын бие бялдрыг дасгал хөдөлгөөнөөр нөхөн сэргээх, чийрэгжүүлэх, нийгмийн хандлагыг өөрчлөх, олон нийтийн идэвх, оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор Спорт бидний бахархал сэдэвт өдөрлөг, сургалтыг 2019,10,22-24-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулж байна.

Mongolian

“БАГАНУУР 2019” ЖИШИГ ӨРТӨӨТ МАРАФОН БОЛНО.

Иргэдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, биеийн тамирын үйл ажиллагаа, дасгал хөдөлгөөнийг сурталчлах, салбарын ажилтнуудын ажлын туршлага солилцох зорилгоор ЗГХА-Биеийн тамир, спортын газраас Багануур дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, Багануур дүүргийн Биеийн тамир, спортын хороотой хамтран Багануур дүүрэгт жишиг өртөөт марафоныг 2019,11,09-ний өдөр зохион байгуулна. Өртөөт марафоны 3 ангилалд нэг баг 4 хүнтэй оролцоно.

Mongolian

Анхны магадлан итгэмжлэгдсэн спортын клубүүд тодорлоо

Биеийн тамир спортын тухай хууль /15-р зүйл/, Боловсрол срёл шинжлэх ухаан, спортын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан А/178, А/144 тоот тушаалаар баталсан Спорт клубийг  магадлан итгэмжлэх журамын дагуу Биеийн тамир спортын газраас Нийслэлийн Сүхбаатар дүүрэгт байрлах “Голден жим” 1-р салбар клуб, Хан-Уул дүүрэгт байрлах “Соёл” фитнесс клубүүд хүсэлтээ ирүүлэн магадлан итгэмжлэлд орж тэнцлээ.

Тус клубүүдийн хувьд анхны магадлан итгэмжлэгдсэн спортын клубүүд боллоо.

Дээрх хууль, журмын хүрээнд бусад спортын клубүүд магадлан итгэмжлэх хүсэлтэй ирүүлэх бүрэн боломжтой юм.

Undefined

Спортын клубыг магадлан итгэмжлэх зар

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын Сайд, Эрүүл мэндийн Сайдын хамтарсан 2019 оны А/178, А/144 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Спортын клубыг магадлан итгэмжлэх журам”-ын дагуу спортын клубуудын материалыг хүлээн авч байна.Магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргах, баримт бичиг бүрдүүлэх

Undefined