Дасгалжуулагчдад спортын хэрэглэл материал гардууллаа

Аймгийн БТСГ-ын захиргаанаас спортын ордонд  2016-2017 оны хичээлийн жилд хичээллэж байгаа секц, дугуйлан удирдаж буй багш, дасгалжуулагч нарт өнөөдөр спортын хэрэглэл материал гардууллаа.