Биеийн тамир, спортын салбарын статистикийн улсын нэг удаагийн үзлэг, тооллого

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Saturday, November 25, 2017 to Wednesday, December 20, 2017