ТЕХНИКИЙН ОЛИМПИАД

 Сэлэнгэ аймгийн Соёл урлагийн газар, БТСГазрын харъяа " Усан спорт сургалтын төв " ,  ЕБ 3-р сургууль  хамтран аймгийн хэмжээнд  техник сонирхогч сурагчид  технологийн багш нарын дунд "Техникийн олимпиад " -г зохион байгууллаа. Олимпиадад нийт 13 сумын 32 тамирчин сурагч, багш нар оролцлоо.