ББТТСорилын сарын аян эхлэлээ

Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 53-н тоот зарлигийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 4-р сарыг  улс орон даяар  " Хүн амын бие бялдар чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил" -г авах сарын аян болгон зарлаж байгаа. Сарын аяны ажлыг манай аймаг орон нутагт нийт албан байгууллага, аж ахуй нэгж, цэцэрлэг сургуулиудад "Түүврийн арга"-аар сонгогдсон байгууллага,сургууль, цэцэрлэгүүдээр ажлын төлөвлөгөө гарган сорил судалгааг авч эхлэлээ.