РСНО УБ хотын АШТ, 144МГц

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Saturday, June 19, 2021 to Sunday, June 20, 2021

Радио сонирхогчийн Нэвтрүүлэгч олох Улаанбаатар хотын АШТ, M19, M31, M40, W19, W21, W35 ангилалуудаар Уламжлалт 144МГц, Фоксоринг, Спринт төрлүүдээр явагдана. Улсын цол, зэрэг олгоно.