ӨХТ-ын ОУ-ын Эмэгтэйчүүдийн баярт зориулсан "Мартын 8" тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Saturday, March 6, 2021

Өндөр хурдны Телеграфын Олон улсын Эмэгтэйчүүдийн баярт зориулсан "Мартын 8" тэмцээн. Хүлээн авалт, Нэвтрүүлэг, Morse Runner, RUFZ төрлүүдээр явагдана. Улсын цол зэрэг олгоно.