Улаанбаатар хотын АШ Радио сонирхогчийн нэвтрүүлэгч олох тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Saturday, June 20, 2020 to Sunday, June 21, 2020

Улаанбаатар хотын АШ Радио сонирхогчийн нэвтрүүлэгч олох тэмцээн.Төрөл:1. Уламжлалт 144МГц 5 нэвтрүүлэгч2. Фоксоринг 3.5 МГц 11 нэвтрүүлэгч, 1:8,000 масштабтай газрын зураг ашиглана.3. Спринт 3.5 МГц 12 нэвтрүүлэгч, 1:8,000 масштабтай газрын зураг ашиглана.Ангилал:W19, W21, W35, W50, M19, M21, M40.