ЕБС-ийн 9-10-р ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулж байгаа "Сурагч лиг" сагсан бөмбөгийн тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Tuesday, April 3, 2018 to Friday, April 20, 2018

Тэмцээн хуваарийн дагуу зохиогдоно.