Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит Төрийн албан хаагчдын дунд зохион явуулах сагсан бөмбөгийн тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Friday, April 20, 2018 to Sunday, April 22, 2018

Тэмцээн БТСГ-ын "А", "Б" зааланд болно.