Спортын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах хэлтэс

О.Баттулга

Хэлтсийн дарга

 

battulga@sport.gov.mn

Б.Нямсүрэн

Харьяа байгууллага, спортын холбоодын хөгжлийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

264136

bayarkhuu@sport.gov.mn

 

Спортын тэмцээн, наадам, стандартын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

264136

 
Б.Баярхүү

Спортын цол зэрэг, төсөл, хөтөлбөрийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

264136

bayarkhuu@sport.gov.mn

Х.Отгонбаатар

Үндэсний болон мэргэжлийн спортын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

264136

otgonbaatar@sport.gov.mn

Mongolian