Төрийн захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтэс

Ц.Одонбаяр Хэлтсийн дарга  266234 odonbayar@sport.gov.mn
Н.Батсүх Хуулийн ахлах мэргэжилтэн 266242 batsukh@sport.gov.mn
Р.Гэрэлмаа Тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн 266239 gerelmaa@sport.gov.mn
О.Баасан Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 266242 baasan@sport.gov.mn
А.Уранбилэг Ахлах нягтлан бодогч 266402 uranbileg@sport.gov.mn
Г.Эрдэнэцогт Нягтлан бодогч 266402 erdenetsogt@sport.gov.mn
А.Рита Нягтлан бодогч 266402 rita@sport.gov.mn
Б.Чаминчулуун Архив бичиг хэргийн эрхлэгч 266400 chaminchuluun@sport.gov.mn
Г.Нямдорж Спортын төв ордны менежер    
Т.Болдтөр Нярав 266402 boldtur@sport.gov.mn

Зөвлөх үйлчилгээний сонгон шалгаруулалтын урилга

Mongolian