ҮНДЭСНИЙ СУРЫН ХАРВААНЫ 2017 ОНЫ УЛСЫН НЭЭЛТИЙН ХАРВАА

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Saturday, May 13, 2017 to Sunday, May 14, 2017