Үндэсний сурын харвааг зохион байгуулах, шүүгчийн сургалт

Боловсрол соёл шинжлэх ухаан, спортын яам, монголын үндэсний сурын холбоо хамтран анх удаагаа спортыг дэмжих сангийн дэмжлэгтэйгээр 21 аймгийг хамруулсан үндэсний сурын харвааг зохион байгуулах, шүүгчийн сургалтын 9-р сарын 11,12 өдрүүдэд улаанбаатар хотноо зохион явууллаа.Тус сургалтанд 21 аймгийн 80 төлөөлөгч сургалтанд хамрагдав.Сургалтын гол зорилго нь нэгдүгээрт харваачын аюулгүй байдлыг хангах, хоёрдугаарт тэмцээн уралдаанаа хууль, дүрэм журамын дагуу явуулах, гуравдугаарт орон нутгын удирдлага хоорондоо танилцан харилцан туршлага солилцох, дөрөвдүгээрт бүх аймаг сумаараа эрийн гурван

Үндэсний Сурын Отго харваа

Үндэсний сурын Отго харваа 9-р сарын 8,9,10 өдрүүдэд улаанбаатар хотноо сурын талбайд зохион байгуулагдана. Бүртгэл 9-р сарын 5-ны өдрийн 10,00 цагаас 9-р сарын 7-ны өдрийн 14,00 цаг хүртэл явагдана. Холбогдох утас 89890207