Өдөрлөг уралдаан тэмцээн

МУ-ын ерөнхийлөгчийн 53 дугаар зарлигийн дагуу 1 сард төрийн байгууллагууд сорилоо өгч праграмд шивэж орууллаа. Үүнд Нэгдсэн эмнэлэг, Мэргэжлийн хяналтын газар, Хөдөлмөр Халамж Үйлчилгээний хэлтэс, Мөрөн сумын Засаг даргын тамгын газар, Аймгийн засаг даргын тамгын газар, ЭМГ,Цаг-Уур, Шүүх, Прокурор, ЭМНДХ,ГХБХБГ,ХХААГ, Татвар,  гэсэн байгуулагууд сорилоо 100% тай өглөө.