Цэцэрлэгийн насны хүүхдийн Уран хөдөлгөөнт гимнастикийн тэмцээн

Уран хөдөлгөөнт Гимнастикийн Аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг БТСГ,Сидней Олимпийн зөвлөл,Мөрөн 5-р цэцэрлэг,ДЗОУ-ын байгууллага хамтран зохион байгуулж 16 цэцэрлэгийн 350 хүүхэд оролцлоо. Үүнд 1-р байр Мөрөн XI Цэцэрлэг, 2-р байр II цэцэрлэг, 3-р байр IV дүгээр цэцэрлэг, III цэцэрлэг тус тус байр эзэллээ.