"Ажлын байрны дасгалыг" сурах,хэвшүүлэх сарын аян

Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх, ард иргэдийг хөдөлгөөний хомсдолоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан "Ажлын байрны дасгалыг" сургах, хэвшүүлэх сарын аян зарласан. Дээрх ажлыг амжилттай зохион байгуулж тайлан мэдээгээ өгсөн байгууллагуудыг дүгнэж шалгарууллаа. Үүнд 1.Улсын бүртгэлийн хэлтэс 2.Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар 3.Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар тус тус амжилттай зохион байгууллаа.