Ахмадын волейболын тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Friday, November 9, 2018 to Sunday, November 11, 2018