Хэнтий аймгийн БТСГазраас 2019 онд зохион байгуулан оролцсон тэмцээн уралдаан,онцлох арга хэмжээ: 12 СОРИЛЫН ТУРШИЦ СУДАЛГАА 1.2 ХЭНТИЙ АЙМАГТ АЖИЛЛАА.

Хэнтий аймгийн БТСГазраас 2019 онд зохион байгуулан оролцсон тэмцээн уралдаан,онцлох арга хэмжээ: 12СОРИЛЫН ТУРШИЦ СУДАЛГАА 1.2 ХЭНТИЙ АЙМАГТАЖИЛЛАА.Монгол улсын Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.2, Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1, 8 дугаар зүйлийн 8.3.7 дахь заалт, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир, спортын газрын даргын 2019 оны А/177 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Улсын хэмжээнд мөрдөгдөж буй “Бие бялдрын түвшин тогтоох сорил”-ыг өөрчлөн шинэчлэх ажлын хэсэг байгуулагдаж, томилогдсон ажлын хэсэг Хэнтий аймагт 6 сар, 10 сард 2 удаа ирж Хэрлэн сум болон Баянхутаг суманд ажиллаж 06-18 насны 240 сурагч , 18-67 насны 200 иргэн нийт 440 хүнийг хамруулан Бие бялдрын түвшин тогтоох сорилын туршиц судалгааг амжилттай зохион явууллаа.