Монгол Улсын Ерөнхий сайдын нэрэмжит Иргэдийн спортын Их наадам

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Friday, October 5, 2018 to Sunday, October 7, 2018

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын нэрэмжит "Иргэдийн спортын Их наадам" Хэнтий аймгийн бүх сум,багуудын дунд зохион явагдана.Шигшээ тэмцээн Чингис хотод 10дугаар сарын 05-07-ны өдрүүдэд болно.