Өглөөний алхалт, гүйлтийг дэмжих “Коронаг Кроссоор, Халдварыг Хөдөлгөөнөөр даръя” хоёр сарын аяныг зохион байгуулж байна.

2020 оны 05 сарын 06-ны Өглөөний алхалт, гүйлтийн арга хэмжээг зохион байгууллаа. Эрүүл мэндийг эрхэмлэгч иргэн танаа дасгал хөдөлгөөнөөр хичээллэн оролцохыг уриалж байна.Гүйлтэд оролцсон иргэдэд хорио цээрийн үеийн дэглэм баримтлах талаар мэдээлэл хийсэн.

Монгол улсын ерөнхийлөгч 53 дугаар зарлиг, Засгийн газрын 2019 оны 153 дугаар тогтоол “Төрийн биеийн тамир спортын талаар баримтлах бодлого”, Улсын Онцгой комиссын 2020 оны 13 дугаар хурлын тэмдэглэл, Аймгийн засаг даргын А/35 дугаар захирамж гаргасан хол

Монгол улсын ерөнхийлөгч 53 дугаар зарлиг, Засгийн газрын 2019 оны 153 дугаар тогтоол “Төрийн биеийн тамир спортын талаар баримтлах бодлого”, Улсын Онцгой комиссын 2020 оны 13 дугаар хурлын тэмдэглэл, Аймгийн засаг даргын А/35 дугаар захирамж гаргасан холбогдуулан онлайн сорил авах тэмцээнийг 2020 оны 04 сарын 01-нээс эхлэн 04 сарын 30-ны өдрийг хүртэл онлайнаар хэлбэрээр 4 насны ангилалаар зохион байгууллаа. Тэмцээнд Өсвөр нас  13-15 нас, 16-17 нас, Залуучууд 18-25 нас Насанд хүрэгчдийн 26-35 нас Ахмад 36-дээш насны ангилалаар  зохион байгууллаа.

Аймгийн засаг даргын 2020 оны 01 сарын 28-ны А/35 дугаар захирамж, 2020 оны 02 сарын 14-ны А/56 дугаар захирамжийн шинэ төрлийн корона вирус дэлхийн улс орнуудад дэгдсэнтэй холбогдуулан ажиллаж байна.

Аймгийн засаг даргын 2020 оны 01 сарын 28-ны А/35 дугаар захирамж, 2020 оны 02 сарын 14-ны А/56 дугаар захирамжийн шинэ төрлийн корона вирус дэлхийн улс орнуудад дэгдсэнтэй холбогдуулан, халдвар авах эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2020 оны 01 сарын 27-ны өдрөөс 3 дугаар сарын 31-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд улс орон даяар түр хаагдсантай холбогдуулан үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэн ажиллаж байна.

Удахгүй болох үйл явдал

Товлогдсон үйл явдалгүй

Мэдээ, мэдээлэл