2020 оны 02 сарын 11,12-нд Идэвхтэй дасгал хөдөлгөөнийг амьдралын хэвшил болгох, иргэн бүр 30 өдөрт 30 минут идэхвтэй хөдөлгөөн хийж хэвшүүлэх, ажилчдын дунд ажлын байранд ажлын байрны дасгалыг хийж хэвшүүлж байна.

 2020 оны 02 сарын 11,12-нд Идэвхтэй дасгал хөдөлгөөнийг амьдралын хэвшил болгох, иргэн бүр 30 өдөрт 30 минут идэхвтэй хөдөлгөөн хийж хэвшүүлэх, ажилчдын дунд ажлын байранд ажлын байрны дасгалыг хийж хэвшүүлэх, биеийн тамирын жижиг хэрэглэлүүд ашиглан дасгал хийхэд дэмжлэг үзүүлэн ажилласан. Нийт 10 байгууллагын 177 албан хаагч, ажилчид зааж, гарын эспандер 32 ширхэг, гарын авлага 226 ширхэгийг тараасан.