Монголын үндэсний олимпийн хороо, Монголын үндэсний олимпийн академи, ЗГХА Биеийн тамир, спортын газраас хамтран зохион байгуулж буй Олон улсын сургалтанд мэргэжилтэн М.Батдэлгэр хамрагдлаа.

Монголын үндэсний олимпийн хороо, Монголын үндэсний олимпийн академи, ЗГХА Биеийн тамир, спортын газраас хамтран зохион байгуулж буй Олон улсын сургалт-семинарт Говьсүмбэр аймгийн БТСГ-ын Мэргэжилтэн М.Батдэлгэр хамрагдлаа.