"Алтай-2017" спортын бага наадам

Алтай-2017" спортын бага наадмыг 2017 оны 12 дугаар сарын 07-10-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана