Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах өдрийг угтаж ААШ-лах тэмцээн

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах Олон улсын өдрийг тохиолдуулан 2017 оны 11 сарын 21-ны өдөр Ахмад настаны чөлөөт цагийн төвд 10 цагаас зохион байгуулагдана.Тус тэмцээн нь 13-18 нас эрэгтэй, эмэгтэй 18 наснаас дээш эрэгтэй,эмэгтэй Шатар, Даам гэсэн төрлүүдээр зохион байгуулагдана.