Аймгийн Татварын газраас зохион байгуулах Татвар төлөгчдийн баярын олон төрөлт спортын тэмцээн.

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Saturday, May 13, 2017 to Sunday, May 14, 2017

Дорнод аймгийн Татварын газраас зохион байгуулж байгаа Татвар төлөгчдийн дундах аж ахуя нэгж байгууллага иргэдийн дундах олон төрөлт спортын тэмцээн.