Дархан Элит - 2018 волейболын тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Friday, May 4, 2018 to Sunday, May 6, 2018