64 буудалт, турк даамын УАШТ

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Friday, August 24, 2018 to Sunday, August 26, 2018